Vo výške s.r.o.

Kontakt

Vo výške, s.r.o.

Tomášovská 134/21, 053 11 Smižany
IČO: 44 840 225
IČ DPH: SK2022849235
Bank. spojenie: 2620841985/1100
IBAN: SK7911000000002620841985

V zastúpení: Ing. Lukáš Marek
Tel.: +421902238480
Email: vovyske@vovyske.sk

Správa bola úspešne odoslaná. Čo najskôr Vám budeme odpoveďať.